Har igangsatt åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Date

Regjeringen har besluttet å starte en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Videre foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2020 å øke bevilgningen til kartlegging av havbunnsmineraler og kunnskapsoppbygging med 70 millioner kroner til 139 millioner. Les mer på Regjeringen.no her

More
articles