AP: Nordsjøen skal bli industriverksted for å gjenreise Norge etter koronaen

Date

Det grønne skiftet krever en rekke metaller som det i dag er manko på. Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre peker på at gruvedrift på havbunnen kan være en mulighet for å dekke fremtidens behov for metaller. Han trekker frem at Norsk offshoreindustri sitter på teknologi som gjør den i stand til å innta en ledende rolle i denne gruvedriften på havbunnen, og at AP også ønsker å utrede om det skal opprettes et statlig selskap som skal drive gruver på havbunnen. Les saken her

More
articles