Vil utarbeide ressursestimat for havbunnsmineraler

Date

Foreløpige resultater fra fire år med forskningstokt viser at det finnes interessante forekomster av manganskorper og sulfider på havbunnen i norsk territorium, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet. OD vil utarbeide ressursestimat for havbunnen i løpet av året.

More
articles