Vi trenger mest mulig kunnskap om mineraler på havbunnen

Date

Verden har brukt for fire ganger så mye mineraler i 2040 som i dag for å nå klimamålene. Utvinning av mineralressurser i dyphavet kan være en del av løsningen, og vi trenger mest mulig kunnskap om mineraler på havbunnen. I dette debattinnlegget advarer Jon O. Hellevang om at selv et midlertidig vern (moratorium) vil gjøre dette arbeidet vanskeligere. Hellevang mener at vi får best kunnskapsgrunnlag får vi om vi jobber sammen på tvers av offentlig og privat sektor, FoU-miljøer og industri. Les innlegget her https://bit.ly/3r4Felu

More
articles