STYRET

Styret i Bergringen består av to representanter fra våre medlemmer, to fra institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) samt to studentrepresentanter fra IGP. I tillegg har styret fast observatør fra Norsk Bergindustri.

Randi Kalskin Ramstad

Leder og representant for IGP

Professor ved IGP
randi.kalskin.ramstad@ntnu.no

Marta Lindberg

Bransjerepresentant

marta.lindberg@ranagruber.no

Hlynur Gudmundsson

Bransjerepresentant

Assisterende byggeleder/teknisk byggeleder i Statens vegvesen
hlynur.gudmundsson@vegvesen.no

Egil Tjåland

Representant for IGP

egil.tjaland@ntnu.no

Marit Lucy Bergsland Hansen

Studentrepresentant

Student ved Tekniske geofag, ingeniørgeologi og bergmekanikk, NTNU
mlhansen@stud.ntnu.no

Ingrid Skjønborg

Studentrepresentant

Student ved Geologi realfag, NTNU
ingrskjo@stud.ntnu.no

 

Aina Myrvold

Rådgiver og regnskapsfører

Prosjektøkonom ved IGP
aina.myrvold@ntnu.no

Eli Tho Holen

Observatør

Administrasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri
eth@norskbergindustri.no

Vanja Haugsnes

Sekretær

vanjahau@gmail.com