Søknad om PC-støtte fra Bergringen

Saksgang:
Når du sender inn søknad vil du få svar i underkant av en uke. Fra du sender søknad til pengene er på konto kan det ta inntil 4 uker.

Før utbetaling trenger vi:
Søknadsskjema, Refusjonsbilag og Kvittering. Dette legges ved som PDF i skjema.

*Fra vi mottar Refusjonsbilag og Kvittering for kjøp av PC tar det normalt 2 uker før du har pengene på konto. (Det kommer an på hvor lang skanning-kø det er på regnskap for å få bilagene inn i det elektroniske regnskapssystemet)

Maks 10 MB
Maks 10 MB
Maks 10 MB