Norsk Forum for Marine Mineraler på Arendalsuka 2022

Date

Seminar og debatt under Arendalsuka med temaet «havbunnmineralers strategiske og kritiske rolle for det grønne skiftet»

Se video her:

Her kan du finne presentasjoner med mer fra seminaret

More
articles