Møte med Innovasjon Norge

Date

Interessant og nyttig møte med Ingrid Dahl Skarstein og Bendik Sale Haugberg fra Innovasjon Norge vedrørende muligheter for norsk industri innen leting og produksjon av marine mineraler. Fra Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU deltok Kurt Aasly (til venstre i bildet) og instituttleder og generalsekretær i NMM, Egil Tjåland.

More
articles