Ligger vår fremtid på havdypet?

Date

Lav oljepris har satt fart i debatten om hvilke næringer Norge skal utvikle og leve av framover. I regjerings reviderte nasjonalbudsjett seiler utvinning av havbunnsmineraler opp som et tydelig satsningsområde.

Les kronikk i Adressa skrevet av Steinar Ellefmo, Kurt Aasly og Fredrik Søreide her

More
articles