Geo365: Brobygger på dypt vann og i ukjent farvann

Date

Norge står foran en stor utfordring når det nå legges til rette for å undersøke mineralpotensialet i dyphavet. Norsk Forum for Marine Mineraler skal være en brobygger mellom aktørene.

– Vi skal være en organisasjon som styrker samarbeidet mellom industri, forskning, forvaltning og myndigheter når det gjelder utforskning og utvinning av mineraler på dypt vann, forteller Egil Tjåland, generalsekretær for Norsk forum for marine mineraler (NMM). Les hele saken i Geo365.no her

More
articles