Fra ord til handling i utforskning av dyphavet

Date

Geo365.no: Jon Hellevang i GCE Ocean Technology mener vi bør akselerere kunnskapsinnhentingen knyttet til dyphavsmineraler og foreslår fem konkrete tiltak.

Les innlegg skrevet av Jon hellevang her

More
articles