E24: En ny næring verdt 1000 milliarder på havbunnen

Date

Behovet for mineraler vil være fire ganger høyere i 2040 sammenlignet med 2020 om vi skal nå klimamålene.

Havbunnsmineraler utvinnes ikke noe sted i verden, men Norge kan bli først. Egil Tjåland er førsteamanuensis ved NTNU og generalsekretær i Norsk forum for marine mineraler (NMM). Han ser mange likheter mellom havbunnsmineraler og norsk oljeindustri på 60-tallet. Les hele saken i E24.no her

More
articles