BERGPRISEN

Formål

Bidra til å heve kvalitet og rekruttering til det geofaglige miljøet på NTNU. Dette gjøres ved å premiere gode masteroppgaver samt god undervisning og veiledning fra foregående år. Prisen blir gitt til studenter og faste ansatte ved IGB.

Studenter

Prisen kan gis til:

 • Beste masteroppgave ved studieprogram Tekniske Geofag ved NTNU
 • Beste masteroppgave i geologi ved NTNU innen Bergringens nedslagsfelt
  Komitéen kan velge å gi to priser, men maks en til hver studieretning.
  Alle masteroppgaver som har fått karakteren A vurderes av de involverte faglærerne i fellesskap. De tre beste masteroppgavene plukkes ut og sendes en eksterne komiteen for endelig rangering

 

Vitenskapelige ansatte

Prisen kan gis til fast- og midlertidig vitenskapelige ansatte som utmerker seg innen en/flere av områdene:

 • Publisering
 • Rekrutteringsfremmende tiltak
 • Ekstraordinære undervisnings- og veiledningsprestasjoner
  Studentrepresentantene i Bergringens styre har ansvar for å foreslå kandidater til beste veiledning og undervisning basert på en avstemning blant studenter fra og med 3. klasse. Det må minst komme tre nominasjoner på en og samme kandidat for at kandidaten kan velges.
  Basert på nominasjon og begrunnelse vedtar Bergringens styre inklusive observatører, uten IGB-representantene til stede, hvem av de nominerte innen denne kategorien som skal få prisen.

 

Vurdering og vurderingskomite

En vurderingskomite skal bestå av en representant fra Bergringen, en fra IGB, en fra Norsk Bergindustri og en fra NFF (Norsk Forening for Fjellsprengning) eller NBG (Norsk Bergmekanikkgruppe). Foreningene skal utpeke sin representant. Bergringens representant er komiteen leder og har dobbeltstemme.

Komitemedlemmer sitter i to år av gangen og kan maksimalt sitte to sammenhengende perioder. Komiteens leder har ansvaret for å få inn representanter fra foreningene.

Komiteen kan dele ut inntil tre priser pr. år, hver på kr 10.000. En person kan ikke få mer enn en pris pr år og maksimalt tre priser totalt. Komiteen skal søke å tildele prisen på en slik måte at alle relevante fagfelt begunstiges. Komiteen kan velge å ikke dele ut prisen.

Forslag til kandidater sendes komiteen innen 20. desember hvert år til post@bergringen.no. Forslag til prisen for publisering skal sendes komiteen innen 31. januar. Prisen deles ut på Bergdagen medio februar.