Skap gode relasjoner allerede nå!

En av fordelene med å være medlemsbedrift er at dere vil være til stede gjennom studiene. Bedriften din vil kunne knytte gode bånd og kan være med på å hjelpe studentene til å ta de rette valgene. Dere vil helt sikkert møte noen av deres nye arbeidstakere gjennom Bergringen!

Fordeler for medlemsbedrifter

En ser i dag større og større konkuranse om ungdommen. Et samarbeid mellom bergbransjens bedrifter, studenter og institutt for å tilby en aktuell utdanning og framtidige yrkestilbud er et av de beste virkemidler for å møte denne konkurransen på.

Fremtiden

Bedriftene vil gjennom deltagelse i Bergringen være med på å sikre bergbransjen framtidig kvalifisert høyere utdannet arbeidskraft.

Konkret

  • Gjennom Bergringen er bedriften med i et organisert samarbeid for å sikre bransjens fremtidige eksistens.
  • Sterkere bånd til utdanningsinstitusjon og forskningsmiljø gjennom samarbeid om prosjekt og diplomoppgaver.
  • Kontakt med fremtidige arbeidstakere.
  • Rabatt når det holdes bedriftspresentasjon gjennom Bergstuderendes Forening, linjeforeningen til Tekniske geofag, Geologi og Petroleumsfag.
  • Utlysning av ledige stillinger og sommerjobber på vår hjemmeside.
  • Stand under «Bergdagen» på NTNU. (Pris for ikke-medlemmer er 5000 kr.)

Medlemsbedrifter

Master- og prosjektoppgaver

Bli kjent med studentene gjennom prosjekt- eller masteroppgaver. Fyll på med fersk kunnskap til bedriften, og se mulighetene for å rekrutere på et tidlig stadium.
Ta kontakt med Bergringen hvis du har en idé til master- eller prosjektoppgave som du ønsker å formidle.

Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) utarbeider en liste over pågående masteroppgaver som vil bli lagt ut på denne siden. I mellomtiden kan du ta en kikk på gjennomførte oppgaver for å få inspirasjon.

Traineeordning – Trainee Norsk Bergindustri

BLI MED Å FÅ ET FORTRINN I JAKTEN PÅ GODE KANDIDATER!
Norsk Bergindustri har i samarbeid med sine medlemsbedrifter etablert Trainee Norsk Bergindustri. Trainee i Norsk Bergindustri tilbyr ansettelse i trainee-ordning over en periode på to år med tre forskjellige bedrifter. Det er allerede flere traineer som er ferdige, og flere som er inne i sine perioder som trainee.

FORMÅL
Trainee-ordningen er rettet mot mastergradstudenter fra studieprogram ved Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU. Formålet med ordningen, er å stimulere til rekruttering og gjensidig kompetansebygging hos våre medlemsbedrifter og traineer. Bygging av kompetanse skal skje gjennom arbeide med aktuelle problemstillinger sammen med erfarne medarbeidere i de bedriftene traineen er utplassert.

KONTAKT
Dersom du vil vite mer om traineeordningen, ta kontakt med Norsk bergindustri på eth@norskbergindustri.no.